Hình hộp chữ nhật

Đặc điểm Diện tích xung quanh Diện tích toàn phần Thể tích

Thể tíchMuốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Công thức:

V = a x b x h

Trong đó:

V: Thể tích của hình hộp chữ nhật.

a, b, h: lần lượt là chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật.

Lưu ý: Khi ta biết thể tích và hai kích thước của hình hộp chữ nhật ta có thể tính được kích thước còn lại bằng cách lấy thể tích hình hộp chữ nhật chia cho 2 kích thước đã biết.

a = V: b : h

b = V : a : h

h = V : a : b

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021