Hình hộp chữ nhật

Đặc điểm Diện tích xung quanh Diện tích toàn phần Thể tích

Diện tích xung quanh

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật. Do đó:

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Công thức:

Sxq = Cđ x h

hay

Sxq = (a + b ) x 2 x h

Trong đó:

Sxq: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.

Cđ: Chu vi mặt đáy

a: chiều dài của hình hộp chữ nhật

b: Chiều rộng của hình hộp chữ nhật

h: Chiều cao của hình hộp chữ nhật.

Khi biết diện tích xung quanh và chiều cao của hình hộp chữ nhật ta có thể tính chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật bằng cách lấy diện tích xung quanh chia cho chiều cao của hình hộp chữ nhật.

(a + b ) x 2 = Sxq : h

Tương tự: Nếu biết diện tích xung quanh và chiều dài, chiều rộng (hoặc chu vi mặt đáy) của hình hộp chữ nhật, ta có thể tính chiều cao của hình hộp bằng cách lấy diện tích xung quanh chia cho 2 rồi chia cho tổng độ dài của chiều dài và chiều rộng của hình hộp chữ nhật (hoặc: Ta lấy diện tích xung quanh chia cho chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật)

h = Sxq : 2 : (a +b)

hay

h = Sxq: Cđ

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021