Hình hộp chữ nhật

Đặc điểm Diện tích xung quanh Diện tích toàn phần Thể tích

Đặc điểm hình hộp chữ nhậtNhìn vào hình khai triển ta thấy:

+Hình hộp chữ nhật có sáu mặt: Hai mặt đáy (mặt 1 và mặt 2) và bốn mặt bên (mặt 3, mặt 4, mặt 5 và mặt 6) đều là hình chữ nhật. Mặt 1 bằng mặt 2; mặt 3 bằng mặt 5; mặt 4 bằng mặt 6.

+ Hình hộp chữ nhật có:

- Tám đỉnh: đỉnh A, đỉnh B, , đỉnh C, đỉnh D, đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P và đỉnh Q.

- Mười hai cạnh là: Cạnh AB, cạnh BC, cạnh DC, cạnh AD, cạnh MN cạnh NP, cạnh QP, cạnh MQ, cạnh AM, cạnh BN, cạnh CP, canh DQ.

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao.

Một số vật có dạng hình hộp chữ nhật:

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021