Hình hộp chữ nhật

Đặc điểm Diện tích xung quanh Diện tích toàn phần Thể tích

Cùng tìm hiểu về đặc điểm của hình hộp chữ nhật, cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021