hình vuông

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Tính diện tích hình vuông

Phần diện tích của hình chữ nhật là toàn bộ bề mặt của hình chữ nhật đó.

+ Hình vuông ABCD có:

3 x3 = 12 (ô vuông)

Diện tích mỗi ô vuông là 1 cm2.

Diện tích hình vuông ABCD là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Công thức tính:

S= a x a

(S diện tích hình vuông, a độ dài 1 cạnh của hình vuông)

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021