hình vuông

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Đặc điểm của hình vuông

Hình vuông ABCD có:

4 góc đỉnh A, B, C, D đều là các góc vuông.

4 cạnh có độ dài bằng nhau: AB = BC = CD = DA

Hình vuông là hình có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.

Một số vật có dạng hình vuông

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021