hình vuông

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Công thức tính chu vi hình vuông

- Chu vi hình vuông bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình vuông. Hay ta có thể nói: Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Ta có:

-Công thức:

P = a x4

Trong đó: (P chu vi hình vuông , a độ dài cạnh hình vuông)

- Lưu ý: Khi biết chu vi hình vuông, ta có thể tính độ dài cạnh của hình vuông bằng cách lấy chu vi hình vuông chia cho 4:

Công thức:

a = C: 4

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021