hình trụ

Biểu tượng Một số vật có hình trụ

Cùng tìm hiểu về đặc điểm của hình trụ trong toán học

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021