hình tròn

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Đặc điểm của hình tròn

Hình tròn

Đây là hình tròn tâm O

Đường tròn

Phân biệt hình tròn và đường tròn:

Tâm, đường kính, bán kính của hình tròn

-Một số vật có dạng hình tròn:

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021