hình tròn

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Tính chu vi của hình tròn

- Lấy bìa cứng, vẽ và cắt 1 hình tròn có bán kính 2cm. Ta đánh dâu một điểm A trên đường tròn,

Đặt điểm A trùng với vạch 0 trên thước đo. Ta cho hình tròn lăn 1 vòng trên cây thước đó thì thấy rằng điểm A lắn đến vị trí điểm B. Độ dài của đường tròn bán kính 2cm chính là độ dài đoạn thẳng AB.

-Độ dài của một đường tròn là chu vi của hình tròn đó.

- Chu vi của hình tròn so với đường kính thì gấp hơn 3 lần.

- Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

Công thức:

C= d x3,14

(C Chu vi của hình tròn, d đường kính của hình tròn)

Hoặc Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kinh nhân với số 3,14

Công thức:

C = r x2 x 3,14

(C chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Lưu ý: Khi ta biết chu vi hình tròn ta có thể tính được đường kính hình tròn đó bằng cách lấy chu vi hình tròn chia cho số 3,14

d = C: 3.14

Khi ta biết chu vi hình tròn ta có thể tính được bán kính hình tròn đó bằng cách lấy chu vi hình tròn chia cho 2 rồi chia cho số 3,14

r = C: 2: 3,14

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021