hình thoi

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Tính diện tích hình thoiCắt ghép ghép hình thoi ABCD ta được hình chữ nhật AMNC:

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật AMNC.

Nên Diện tích hình thoi ABCD bằng m x n/2, nên Diện tích hình thoi ABCD là:

m x n /2 = (m x n): 2

Vậy: Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo)

S= (m x n): 2

(S Diện tích hình thoi; m,n là độ dài hai đường chéo)


Lưu ý: Khi biết diện tích và độ dài một đường chéo của hình thoi, ta có thể tính độ dài đường chéo còn lại bằng cách lấy 2 lần diện tích chia cho độ dài đường chéo đã biết.

m= 2 x S : n

hoặc


n = 2 x S : m

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021