hình thoi

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Đặc điểm hình thoi

Hình thoi ABCD

Hình thoi ABCD có:

Cạnh AB song song với cạnh DC.

Cạnh AD song song với cạnh BC

AB = BC = CD = DA

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

Lưu ý: Hình vuông cũng là trường hợp đặc biệt của hình thoi.

Đường chéo của hình thoi:

- AC và BD là hai đường chéo của hình thoi ABCD.

Hai đường chéo AC và BD của hình thoi cắt nhau tại điểm O, ta có: OA = OB; OC = OD.

Hình thoi có hai đường chéo vuông góc và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Một số vật có dạng hình thoi:

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021