hình thoi

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Tính chu vi hình thoi

Chu vi hình thoi bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình thoi. Hay ta có thể nói: Chu vi hình thoi bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Ta có:

P= a x 4

Trong đó: P Chu vi hình thoi, a độ dài một cạnh của hình thoi.

Lưu ý: Khi biết chu vi hình thoi, ta có thể tính độ dài cạnh của hình thoi bằng cách lấy chu vi của hình đó chia cho 4:

a = P : 4

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021