hình thang

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Nét đặc trưng để nhận diện hình thang

- Hình thang ABCD có:

Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Cạnh bên AD và cạnh bên BC.

Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song.

Hình thang có một cặp cạnh cạnh đối diện song song.

Hình thang vuông:

Hình thang vuông là hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai cạnh đáy.

- Lưu ý: Hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông, hình thoi là các trường hợp đặc biệt của hình thang

Một số vật có dạng hình thang:

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021