hình thang

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Tính chu vi hình thang

Chu vi hình thang bằng tổng độ dài 4 cạnh hình thang đó (cùng đơn vị đo)

P = a + b + c + d

Trong đó: P Chu vi của hình thang và a, b là độ dài hai đáy, c, d là độ dài hai cạnh bên.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021