hình cầu

Biểu tượng Một số hình cầu

Một số vật hình cầu

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021