hình cầu

Biểu tượng Một số hình cầu

Cùng tìm hiểu về đặc điểm của hình cầu, với một số hình ảnh thực tế.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021