góc

Đặc điểm Phân loại Thực hành vẽ

Thực hành vẽ

Góc vuông:

Góc nhọn:

Góc tù:

Góc bẹt:

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021