đường thẳng vuông góc

Đặc điểm Thực hành vẽ

Thực hành vẽ

Trường hợp 1: Điểm E nằm trên đường thẳng AB.
Trường hợp 2: Điểm E nằm ngoài đường thẳng AB:

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021