đường thẳng vuông góc

Đặc điểm Thực hành vẽ

Đặc điểm hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021