đường thẳng vuông góc

Đặc điểm Thực hành vẽ

Cùng tìm hiểu về đặc điểm của đường thẳng vuông góc, học cách vẽ.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021