đường thẳng song song

Đặc điểm Thực hành vẽ

Cùng tìm hiểu về đặc điểm của đường thẳng song song, thực hành cách vẽ.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021