đường thẳng

Biểu tượng Ba điểm thẳng hàng Thực hành vẽ

Cùng tìm hiểu về đặc điểm của đường thẳng trong Toán học.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021