đường gấp khúc

Biểu tượng Thực hành vẽ Độ dài đường gấp khúc

Cùng tìm hiểu về đặc điểm của đường gấp khúc, học cách vẽ hình gấp khúc.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021