đường cong

Biểu tượng Một số hình ảnh

Cùng tìm hiểu về đặc điểm của đường cong trong toán học.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021