đoạn thẳng

Biểu tượng Thực hành vẽ Đo độ dài

Cùng tìm hiểu về đặc điểm của đoạn thẳng.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021