điểm

Điểm Điểm ở giữa Trung điểm

Trung điểm

1. Khái niệm

- M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

- Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng MB. Viết là: AM = MB

Nên M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.

2. Cách xác định trung điểm:

B1: Đưa thước đo độ dài đoạn thẳng.

B2: Lấy điểm chính giữa sao cho đoạn thẳng được chia làm hai đoạn thẳng bằng nhau.

B3: Chấm trung điểm và đặt tên cho trung điểm.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021