điểm

Điểm Điểm ở giữa Trung điểm

Điểm ở giữa

- A, O, B là 3 điểm thẳng hàng.

- O là điểm ở giữa hai điểm A và B.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021