điểm

Điểm Điểm ở giữa Trung điểm

Cùng tìm hiểu về "điểm", khái niệm cơ bản nhất trong hình học.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021