Thẻ đọc Video Dự kiến hoạt động

Hoạt động trải nghiệm sông Hương.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021