hình bình hành

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Thực hành vẽ hình bình hành

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế 2021