hình bình hành

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Diện tích hình bình hành

Chiều cao của hình bình hành


Diện tích của hình bình hànhCắt ghép hình bình hành ABCD ta được hình chữ nhật ABIH:

Diện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích Hình chữ nhật ABIH.

Diện tích hình chữ nhật ABIH là:

a x h

Vậy diện tích hình bình hành ABCD là: a x h.

Kết luận: Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

S = a x h

(S Diện tích hình bình hành, h Chiều cao hình bình hành)

Lưu ý: Khi biết diện tích và chiều cao của hình bình hành, ta có thể tính độ dài cạnh đáy bằng cách lấy diện tích chia cho chiều cao.

a = S : h

Tương tự, khi biết diện tích và độ dài đáy của hình bình hành ta có thể tính chiều cao của hình bình hành bằng cách lấy diện tích hình bình hành chia cho độ dài đáy của hình bình hành đó.

h = S : a

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế 2021