hình bình hành

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Nét đặc trưng để nhận diện hình bình hành

Hình bình hành ABCD có:

-AB và CD là hai cạnh đối diện; AD và BC là hai cạnh đối diện.

-Cạnh AB song song với cạnh DC; Cạnh AD song song song với cạnh BC.

-AB = DC và AD = BC

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Lưu ý: Hình chữ nhật, hình vuông và hình thoi cũng là trường hợp đặc biệt của hình bình hành.

- Một số đồ vật có dạng hình bình hành:


Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế 2021